Công nghệ xử lý nước thải AAO và MBBR


            Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương chuyên doanh về xử lý nước thải giới thiệu bài viết về công nghệ AAO và MBBR 

  1. MÔ TẢ CÔNG NGHỆ CHÍNH

         AAO & MBBR là viết tắt của các cụm từ Anaerobic- Anoxic- Oxic &MBBR (Moving Bed Biological Reactor)

   Nước thải → Lưới tách rác →Hố thu → Bể điều hoà → Bể xử lý kỵ khí + thiếu khí → hiếu khí xử lý tăng cường giá thể lưu động MBBR → thải ra môi trường 


Ảnh

Bồn composite xử lý nước thải bệnh viện do Ánh Dương sản xuất chuẩn bị đưa lắp đặt
 tại bệnh viện Pắc Nặm - Bắc Cạn

- Anaerobic: xử lý sinh học kị khí

           Trong bể sinh học yếm khí xảy ra quá trình phân huỷ các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải với sự tham gia của các vi sinh vật yếm khí. Vi sinh vật yếm khí sẽ hấp thụ các chất hữu cơ hoà tan có trong nước thải, phân huỷ và chuyển hoá chúng thành khí (khoảng 70 – 80% là metan, 20 – 30% là cacbonic). Bọt khí sinh ra bám vào hạt bùn cặn, nổi lên trên làm xáo trộn và gây ra dòng tuần hoàn cục bộ trong lớp cặn lơ lửng. Hiệu quả khử BOD và COD có thể đạt 70 – 90%. Các hệ thống yếm khí ứng dụng khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật trong điều kiện không có oxy. Quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ rất phức tạp liên hệ đến hàng trăm phản ứng và sản phẩm trung gian. Tuy nhiên người ta thường đơn giản hóa chúng bằng phương trình sau đây:

                         Lên men

Chất hữu cơ         →           CH4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S

                         Yếm khí

Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas. Thành phần của Biogas như sau:

Methane (CH4)
55 ¸ 65%
Carbon dioxide (CO2)
35 ¸ 45%
Nitrogen (N2)
0 ¸ 3%
Hydrogen (H2)
0 ¸ 1%
Hydrogen Sulphide (H2S)
0 ¸ 1%


Ảnh

Lắp đặt bồn composite tại công trình Toyota - Hưng Yên          Methane có nhiệt trị cao (gần 9.000 kcal/m3). Do đó, nhiệt trị của Biogas khoảng 4.500 – 6.000 kcal/m3, tùy thuộc vào phần trăm của methane hiện diện trong Biogas.

Quá trình phân hủy yếm khí được chia thành 3 giai đoạn chính như sau:

1.      Phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử.

2.      Tạo nên các axit.

3.      Tạo methane.

Giai đoạn I
Thủy phân và lên men
Giai đoạn II
Tạo axid acetic, H2
Giai đoạn III
sinh CH4


                                       
                                         Ba giai đoạn của quá trình lên men yếm khí        

            Ba nhóm vi khuẩn chính tham gia vào quá trình là nhóm vi sinh vật thủy phân chất hữu cơ, nhóm vi sinh vật tạo acid bao gồm các loài Clostridium spp., Peptococcus anaerobus, Bifidobacterium spp., Desulphovibrio spp., Corynebacterium spp., Lactobacillus, Actonomyces, Staphylococcus và Escherichia coli, và nhóm vi sinh vật sinh methane gồm các loài dạng hình que (Methanobacterium, Methanobacillus), dạng hình cầu (Methanococcus, Methanosarcina).


Ảnh

Lắp đặt bồn composite xử lý nước thải sinh hoạt tại Công ty Nisan Techno - Hòa Lạc - Hà Nội

- Anoxic: xử lý sinh học thiếu khí

            Nước thải được trộn đều bằng máy khuấy trộn chìm tạo dòng trong môi trường thiếu khí để nitrate hóa, khử nitrate và khử phospho.Trong qui trình này, NH3-N bị oxy hóa thành nitrite và sau đó thành nitrate bởi vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter trong từng vùng  riêng biệt. Nitrate được tuần hoàn trở lại vùng anoxic và được khử liên tục tối đa. Trong phản ứng này BOD đầu vào được xem như nguồn carbon hay nguồn năng lượng để khử nitrate thành những phân tử nitơ.

- Oxic:

            Tại bể Aeroten diễn ra quá trình sinh học hiếu khí được duy trì nhờ không khí cấp từ máy thổi khí. Tại đây, các vi sinh vật ở dạng hiếu khí (bùn hoạt tính) sẽ phân huỷ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải thành các chất vô cơ đơn giản như: CO2, H2O…

 Chất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí  → H2O + CO2  + sinh khối mới.

Ảnh

Vận chuyển bồn composite đi lắp đặt tại công trình
 Khu Chung cư Sinh Thái Phú Thụy - Gia lâm - Hà Nội

2. CÔNG NGHỆ AAO & GIÁ THỂ LƯU ĐỘNG MBBR


            Bể OXI C& MBBR là thiết kế hệ thống xử lý nước thải đem lại kết quả cao nhất: diện tích nhỏ, khả năng xử lý triệt để ô nhiễm, dễ dàng tăng công suất mà không cần xây dựng thêm hệ thống.

            Kỹ thuật dạng màng vi sinh chuyển động dựa vào giá thể vi sinh lưu động (Moving Bed Biological Reactor) là bước tiến lớn của kỹ thuật xử lý nước thải. Giá thể này có dạng cầu với diện tích tiếp xúc đáng nể: 350 m2- 400 m2/1 m3. Nhờ vậy sự trao đổi chất, nitrat hóa diễn ra nhanh nhờ vào mật độ vi sinh lớn tập trung trong giá thể lưu động. Vi sinh được di động khắp nơi trong bể, lúc xuống lúc lên xuống, lúc trái lúc phải trong “ngôi nhà” giá thể lưu động. Lượng khí cấp cho quá trình xử lý hiếu khí đủ để giá thể lưu động vì giá thể nhẹ, xấp xỉ khối lượng riêng của nước. Do tế bào vi sinh đã có “nhà” để ở (bám dính) nên chúng ta không cần bể lắng sinh học mà chỉ lọc thô rồi khử trùng nước. Khi cần tăng công suất lên 10-30% chỉ cần thêm giá thể vào bể là được. Nước sau xử lý đạt các quy định  tiêu chuẩn QCVN .
         Công nghệ này cho phép xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện và các loại nước thải tương đương nước thải sinh hoạt.

Mời bạn click VÀO ĐÂY để xem thêm tài liệu và công trình xử lý  nước thải

                                                                                                      Lê Hồng Thái - Ngọc Lân